loading spinner


De 5 elementen

De Ontketen jezelf methode is opgebouwd uit 5 essentiële en universele elementen. Elementen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en die de bouwstenen vormen van jouw reis naar binnen, naar je eigen ziel en bezieling.

In de volgorde van de elementen zoals in Ontketen jezelf beschreven zit een duidelijke logica en het verdient dan ook de aanbeveling om jouw unieke reis door je binnenwereld in de volgende stappen te maken:

1. Psychologische behoeften: in primaire zin heeft elk mens dezelfde behoeften (voedsel, water, zuurstof, onderdak). In psychologische zin echter wordt elk van ons met een uniek en eigen setje behoeften geboren. Het zijn deze psychologische behoeften die op een diep onbewust niveau jouw ervaringen sturen en het is van groot belang dat je ze leert kennen en bewust maakt. Als je weet wat jij in psychologische zin nodig hebt om gelukkig te zijn, heb je een belangrijk en duurzaam kompas in handen bij het maken van keuzes en kun je je bij alles wat je doet afvragen; brengt deze keuze me dichterbij mezelf en mijn behoeften of brengt het me er juist vanaf?

2. Waarden: in het maken van keuzes zijn - naast psychologische behoeften - ook jouw waarden van belang. Waarden gaan over die dingen die in jouw leven belangrijk en essentieel zijn. Waarden gaan over die dingen waar jij in gelooft. Waarden geven informatie over het type omgeving waarin je het beste tot je recht komt. Waarden liggen op een iets minder diep onbewust niveau dan behoeften en zijn meer aan verandering onderhevig. Ingrijpende levensgebeurtenissen beïnvloeden in sterke mate wat je al dan niet belangrijk vindt. Ook je levensloop beïnvloedt je waarden; wat je aan het begin van je loopbaan belangrijk vond, vind je aan het einde mogelijk minder van belang. Wanneer je je waarden bewust maakt, kun je meer regie nemen over het type omgeving en het type mensen waar je graag mee werkt. Werken met mensen die jouw waarden delen heeft vertrouwen en verbinding tot gevolg en hetzelfde geldt voor het werken voor een organisatie die jouw waarden deelt.

3. Familie systeem: in elke loopbaan- en levensvraag die je hebt is het van groot belang om je blik breder te trekken en te onderzoeken wat het verhaal is van de familie waar jij deel vanuit maakt en wat de link is tussen dat verhaal en jouw vraagstuk op dit moment. Familiebanden beïnvloeden in sterke mate onze individuele keuzes en inzicht van de wijze waarop jouw familiesysteem invloed uitoefent op jou kan je enorm ver op weg helpen in jouw proces van ontketening. Het leren kennen van de wetmatigheden in elk systeem en het toetsen in welke mate die wetmatigheden van toepassing zijn op jouw huidige vraagstuk, kan tot gevolg hebben dat je ineens verbinding kunt maken tussen denken en voelen en dat je beter snapt in welke patronen je bent beland (en hoe je die liefdevol kunt loslaten).

4. Taal: in de woorden die je kiest om over jezelf te praten schuilt een enorme scheppende kracht. Taal is een geweldig middel om inzicht te krijgen in je eigen perspectief, je eigen zienswijze. Door je eigen taal te onderzoeken, word je je bewust van de manier waarop je naar de wereld kijkt. Jouw zienswijze openbaart zich immers in wat je zegt. Je kunt dus ontzettend veel leren over jezelf als je goed luistert naar je eigen taal. Taal geeft niet alleen inzicht in je zienswijze. Taal heeft ook een scheppende kracht. Taal is zo krachtig, je kunt met taal je eigen potentieel en het potentieel van anderen bekrachtigen. Als je je kinderen vertelt, hoezeer je ze liefhebt, dan groeien ze daardoor. Het bekrachtigt. Met je taal plant je als het ware zaadjes. Door zorgvuldig je woorden te kiezen, kun je vorm geven aan je verlangen en help je jezelf om dit verlangen te verwezenlijken.

5. 100% verantwoordelijkheid: het laatste en zeer cruciale element in de Ontketen jezelf reis is 100 % verantwoordelijkheid. Je kunt langs alle elementen reizen, maar om de opgedane ervaring en inzichten ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen is er één voorwaarde: je moet er helemaal voor gaan staan. Voor jezelf en jouw keuzes gaan staan. In een wereld waarin nog primair vanuit het hoofd wordt gehandeld, kan het soms lastig zijn om trouw te blijven aan je ziel en bezieling. Door te leren hoe verantwoordelijkheid nemen in zuivere vorm werkt, kun je jezelf bekrachtigen en vrij maken en vergroot je jouw impact enorm.