loading spinner


Beveiliging van jouw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Ontketen jezelf passende beveiligingsmaatregelen genomen, o.a.: 
- Niet meer gegevens gebruiken dan nodig 
- Geen toegang door anderen tot gegevens 
- Moderne beveiliging voor opslag en verzenden van gegevens

Jouw rechten
Je hebt als klant het recht om Ontketen jezelf een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen twee weken een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daarin onjuistheden blijken, kan je verzoeken om deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kan je Ontketen jezelf vragen om overdracht van persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Klik hier voor onze uitgebreide privacyverklaring.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kan je sturen naar:
Ontketen jezelf 
Proostwetering 101 B
3543 AC Utrecht

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat ons dit dan vooral weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontketen jezelf kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op onze website. Wij raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Laatste aanpassing privacyverklaring: 6 januari 2020.